Revízia

Názov diela: Kamenná mozaika

Rok vzniku: 1970

Druh: dielo spojené s architektúrou, mozaika

Materiál: kameň

Umiestnenie: fasáda obchodného strediska Junior, Hliny VII, ul. Hlinská

Stav: nekompletný, časť mozaiky zničená

Na realizácií sa podieľal L. Zdvíhal.

RELIÉFNA STENA - 80.ROKY (?)