Revízia

O projekte

Revízia je projekt Považskej galérie umenia v Žiline, ktorého cieľom je súpis umeleckých diel v architektúre a vo verejnom priestore Žiliny. Pridáva sa tak k podobným realizovaným či prebiehajúcim projektom súpisu diel v ďalších mestách a regiónoch – v Bratislave, v Piešťanoch, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Trenčíne či na Gemeri.

Revízia sleduje diela, ktoré vznikli po roku 1945. Takmer všetky vznikli z verejných zdrojov. V priebehu necelých osemdesiatich rokov sa desiatky z nich stratili –  v premenách mesta, ktoré odzrkadľovali spoločenský aj politický záujem a spôsob „používania“ umenia vo verejnom priestore.

Mnohé z tých, ktoré sa dodnes zachovali, sú zanedbané či poškodené. Ich spoločenská a umelecká hodnota sa skrýva pod vrstvou prachu, zastavaná plotmi a novými zateplenými budovami, v spoločnosti reklamných bilboardov a ďalších vrstiev vizuálneho smogu. Ich množstvo a kvalita sú však dodnes natoľko významné, že sú súčasťou identity mesta.

Cieľom súpisu je diela lokalizovať a zistiť k nim všetky dostupné dáta – z archívov, dobovej tlače či z úst autorov a pamätníkov. Zmapovanie a zdokumentovanie existujúcich diel, ich podoby aj súčasného stavu, je prvým krokom k ich zhodnoteniu a ochrane. Projekt Revízia podáva miestnym autoritám konkrétne informácie o dielach a  v konečnom dôsledku môže inšpirovať majiteľov či správcov diel k záujmu a lepšej starostlivosti o existujúce diela a o verejný priestor celkovo.

Projekt Revízia bol realizovaný v roku 2023. V budúcnosti plánuje venovať sa aj strateným dielam, ktoré sa súčasnej doby nedočkali a do aktuálneho súpisu sa nedostali.

Ďakujeme!

Projekt Revízia realizuje Považská galéria umenia v Žiline.
Projekt je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.
Projekt bol podporený finančným príspevkom z Fondu LITA.
Projekt je spolufinancovaný mestom Žilina.

↘ Výskum: Mgr. Kristína Hermanová, Mgr. Michal Chudík
↘ Fotografie: Ing. Marek Jančúch
↘ Vizuálna identita: Mgr. art. Peter Liška
↘ Graficky dizajn, web dizajn: Mgr. art. Marek Mati

Za cenné rady ďakujeme Mgr. Sabine Jankovičovej, ArtD., a všetkým umelcom, ich príbuzným a pamätníkom, ktorí boli ochotní sa s nami podeliť o spomienky.