Revízia

Názov diela: Reliéf

Rok vzniku: 80.roky

Druh: dielo spojené s architektúrou, reliéf

Materiál: neurčený

Umiestnenie: fasáda Oddelenia urológie FNsP, ul. Spanyolova

Stav: zachovalý, neudržiavaný

Posledná fotografia je záznamom umeleckej intervencie.

AUTOR: Martin Kochan, Neverbálna komunikácia s objektom, 2023. 

RELIÉFNA STENA - 80.ROKY (?)