Revízia

Názov diela: Pochodeň

Rok vzniku: 2012

Druh: voľná socha

Materiál: drevo

Umiestnenie: park pred Mestským úradom, Námestie obetí komunizmu

Stav: zachovalý, neudržiavaný, poškodená polychromia

Dielo vzniklo počas letného Sochárskeho sympózia na Mariánskom námestí v roku 2012, organizátorom sympózia bolo mesto Žilina.

RELIÉFNA STENA - 80.ROKY (?)