Revízia

Názov diela: Atypický obklad

Rok vzniku: 1987

Druh: dielo spojené s architektúrou

Materiál: kamenina

Umiestnenie: fasáda Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu

Stav: zachovalý, udržiavaný

foto: Marek Jančúch

RELIÉFNA STENA - 80.ROKY (?)