Revízia

Názov diela: Kaplnka

Rok vzniku: 70. roky

Druh: voľná socha

Materiál: nerezový plech

Umiestnenie: Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie FNsP, strešná terasa; ul. Vojtecha Spanyola

Stav: zachovalý, neudržiavaný

foto: Marek Jančúch

Posledná fotografia je záznamom umeleckej intervencie.

AUTOR: Martin Kochan, Hra
s tieňom, 2023. 

RELIÉFNA STENA - 80.ROKY (?)