Revízia

Názov diela: Farebné vitráže

Rok vzniku: 1959 – 1961

Druh: dielo spojené s architektúrou, vitráž, 18 ks

Materiál: sklo

Umiestnenie: Dom smútku, Starý cintorín, ul. Martina Rázusa

Stav: zachovalý, udržiavaný

Kompletne zachovaná architektúra Domu smútku aj s vnútorným vybavením je ukážkou komplexného prístupu k architektúre a tiež k účelu stavby a jej pôsobeniu na diváka. (projektový návrh od L.Bauera a A.Stolárika).

MCH

foto: Marek Jančúch

RELIÉFNA STENA - 70.ROKY